งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

   

 

โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ซับสมบูรณ์  ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นสาขาของโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๓๗ ตามหนังสือสามัญศึกษาจังวัดขอนแก่น ที่  ศธ.๐๘๑๙/๔๐๗  ลงวันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๓๗  และมอบให้นายสมศักดิ์  พลเดช  ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและประสานงานสาขาฯ  ซึ่งสภาตำบลซับสมบูรณ์โดยการนำของกำนันชนะ  นาคโทน และคณะกรรมการสภาตำบลซับสมบูรณ์  ได้มีมติที่ประชุมมอบที่ดินให้จัดตั้งโรงเรียน  เมื่อวันที่ ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๓๖  มีเนื้อที่  ๑๑๘  ไร่  ๓ งาน  ๖๔  ตารางวา  และกระทรวง ศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย เป็นเอกเทศ  เมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๔๐  ต่อมาได้โอนย้ายอยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๑  ปัจจุบันมี ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  เป็นผู้บังคับบัญชา

โรงเรียนตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณะประโยชน์โคกซับแดง  หมู่ ๕  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น  ช่วงกิโลเมตรที่  ๒๔  ของทางหลวงหมายเลข  ๒๒๙  ห่างจากจังหวัดขอนแก่น  ประมาณ  ๘๐  กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอมัญจาคีรี  ๒๖  กิโลเมตร และห่างจากอำเภอ  โคกโพธิ์ไชย  ประมาณ  ๘  กิโลเมตร

          ทิศเหนือ          จดที่ดินสาธารณประโยชน์

          ทิศตะวันออก    จดกับที่ป่าสงวนแห่งชาติ

          ทิศตะวันตก      จดกับที่ดินทำกินของชุมชนบ้านซับแดง

          ทิศใต้             จดกับถนนหลวง หมายเลข ๒๒๙ ระหว่าง มัญจาคีรี – ช่องสามหมอ

                             อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ปัจจุบันมีนายสมพงษ์ บุรณะสุทธิ์ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย และนายชิตพล  สุวรรณผา เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  จำนวน ๑๐  ห้องเรียน มีนักเรียน ๑๘๙ คน

   

ผู้บริหาร  

   
   

สถิติผู้เข้าชม  

0199341
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
338
591
929
195616
8333
12043
199341

Your IP: 159.192.140.133
2020-02-18 10:52
   

ราคาน้ำมัน  

   

พยากรณ์อากาศ  

   

หน่วยงานภายใน  

   

Link Banner