งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

   
 • โครงการอบรมประเมินผลงานข้าราชการครูเกณฑ์ใหม่
 • กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
 • ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
 • กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี
 • กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศ โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย รับโอนข้าราชการครู 2 ตำแหน่ง (ทุกสังกัด) 1.คณิ…

 2. ผลการสรรหาและเลือกสรรครูศิลปศึกษา

 3. รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการโรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยา…

 4. ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรับสมัครการสรรหาและเลือกบุกคคลเป็นพนักงานจ้าง…

 5. รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

 6. ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน

 7. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ

 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน นางยุพิน ส…

 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงาน นายไพรัตน์ ช…

 10. รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

   

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

 1. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลื…

 2. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ตามโครงการพัฒนาระบบงา…

 3. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็…

 4. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ ตามโครงก…

 5. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับส่ง ตามกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลู…

 6. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประกอบการสอนติ…

 7. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้าย Countdown O-net ตามโครงก…

 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดก…

 9. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอ…

 10. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการวันสำคัญ (กิจกร…

   

วีดีโอ จาก Youtube

   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ขอนแก่น

   
   

ผู้บริหาร  

   
   

สถิติผู้เข้าชม  

0199293
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
290
591
881
195616
8285
12043
199293

Your IP: 3.214.224.224
2020-02-18 10:21
   

ราคาน้ำมัน  

   

พยากรณ์อากาศ  

   

หน่วยงานภายใน  

   

Link Banner